Nod Cymdeithas Cledwyn yw:

  • I hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg o fewn y Blaid Lafur
  • I greu rhwydwaith o fewn i’r Blaid Lafur , fel y bydd pobl yn cael y cyfle i drafod materion gwleidyddol drwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy hyn i ddenu mwy o siaradwyr Cymraeg i ymuno a’r Blaid Lafur.
  • I roi cymorth i aelodau’r Balid Lafur yn yr ardaeloedd hynny lle mae gan Blaid Cymru Aelod Seneddol neu Aelod o’r Cynulliad.

Sefydlwyd Cymdeithas Cledwyn yn 2001.

Mae’r Cymdeithas yn trefnu o leiaf dau digwyddiad y flwyddyn un yng nghynadledd y Blaid Lafur , a’r llall ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Digwyddiadau’r gorffennol: 
Fringe Cynhadledd y Blaid Lafur
Llafur Cariad, Ai’r Gorffennol yw’r Dyfodol: 

Yr Athro Deian Hopkin Yr Athro Hywel Francis   2001

Llafur yn addasu i ddatganoli:  

Rhodri Morgan AC, Albert Owen AS   2002

Peidiwch a son am y rhyfel:    

Carwyn Jones AC , Gareth Thomas  2003

A ddylwn gynhyrchu ynni niwclear yng Nghymru?    

Albert Owen AS, Nia Griffiths AC  2006
Gamblo- Ydy Llafur yn chwarae roulette gydag arian y tlawd?

Carwyn Jones AC, Alun Davies AC   2007

Prif Sialens y Dyfodol: Sut i ofalu am yr henoed yng Nghymru    

Rhodri Morgan AC, Mark Drakeford AC, Cyng Hag Harries 2010

 

Sut i dalu am y tlotaf yn ein Cymdeithas:    

Susan Elan Jones AS, Keith Davies AC  2012
Sut mae newidiadau y wladwriaeth les yn mynd i effeithio ar y tlotaf y nein cymdeithas?

Mark Drakeford AC, Susan Elan Jones AS   2013

 

Cymdeithas Cledwyn yn Yr Eisteddfod Genedlaethol

Cymru a’i le yn y Byd:

Rhodri Morgan AC, Ann Clwyd AS   2002 Tyddewi
Cyfiawnder Cymdeithasol a’r traddodiad Gymreig:

Rhodri Morgan, Betty Williams  2003
Cyfiawnder Cymdeithasol o’r Safbwynt Gymreig –

Carwyn Jones Prif Wenidog