Cymdeithas Cledwyn

Nod Cymdeithas Cledwyn yw:

  • I hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg o fewn y Blaid Lafur
  • I greu rhwydwaith o fewn i’r Blaid Lafur , fel y bydd pobl yn cael y cyfle i drafod materion gwleidyddol drwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy hyn i ddenu mwy o siaradwyr Cymraeg i ymuno a’r Blaid Lafur.
  • I roi cymorth i aelodau’r Balid Lafur yn yr ardaeloedd hynny lle mae gan Blaid Cymru Aelod Seneddol neu Aelod o’r Cynulliad.

Sefydlwyd Cymdeithas Cledwyn yn 2001.

Mae’r Cymdeithas yn trefnu o leiaf dau digwyddiad y flwyddyn un yng nghynadledd y Blaid Lafur , a’r llall ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Digwyddiadau’r gorffennol: 
Fringe Cynhadledd y Blaid Lafur
Llafur Cariad, Ai’r Gorffennol yw’r Dyfodol: 

Yr Athro Deian Hopkin Yr Athro Hywel Francis   2001

Llafur yn addasu i ddatganoli:  

Rhodri Morgan AC, Albert Owen AS   2002

Peidiwch a son am y rhyfel:    

Carwyn Jones AC , Gareth Thomas  2003

A ddylwn gynhyrchu ynni niwclear yng Nghymru?    

Albert Owen AS, Nia Griffiths AC  2006
Gamblo- Ydy Llafur yn chwarae roulette gydag arian y tlawd?

Carwyn Jones AC, Alun Davies AC   2007

Prif Sialens y Dyfodol: Sut i ofalu am yr henoed yng Nghymru    

Rhodri Morgan AC, Mark Drakeford AC, Cyng Hag Harries 2010

 

Sut i dalu am y tlotaf yn ein Cymdeithas:    

Susan Elan Jones AS, Keith Davies AC  2012
Sut mae newidiadau y wladwriaeth les yn mynd i effeithio ar y tlotaf y nein cymdeithas?

Mark Drakeford AC, Susan Elan Jones AS   2013

 

Cymdeithas Cledwyn yn Yr Eisteddfod Genedlaethol

Cymru a’i le yn y Byd:

Rhodri Morgan AC, Ann Clwyd AS   2002 Tyddewi
Cyfiawnder Cymdeithasol a’r traddodiad Gymreig:

Rhodri Morgan, Betty Williams  2003
Cyfiawnder Cymdeithasol o’r Safbwynt Gymreig –

Carwyn Jones Prif Wenidog

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist